نسخه آزمایشی

برگزاری کارگاه مراقبت های اولیه بهداشت و سلامت روان

مدرس دانشگاه های اردبیل گفت: یکی از اصول مهم بهداشت روانی را احترام به شخصیت خود و دیگران عنوان کرد. توحید سید تازه کند، مدرس دانشگاههای اردبیل و روان شناس در کارگاه «مراقبت های اولیه بهداشت و سلامت روان» که روز گذشته در مرکز علمی کاربردی اردبیل برگزار شد، تصریح کرد: مراقبت‌های بهداشت اولیه، زیربنای […]

بالا