نسخه آزمایشی
۱۹ بازدید
  1. گروه آموزشی مدیریت کسب و کار اینترنتی : آقای دکتر سلیم پناهی

  2. گروه آموزشی مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی: آقای دکتر سید جواد سید نواز ساعی

  3. گروه تربیت مربی پیش دبستانی: آقای میر توحید سید تازه کند

  4. گروه فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات: خانم بیتا علی پسندی

  5. گروه باغبانی گیاهان دارویی: دکتر مهران اوچی اردبیلی

  6. گروه صنایع دستی-فرش دستباف: آقای جابر نادری

بالا