نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اردبیل > فرم ها و اطلاعات مورد نیاز مدرسان
۱۱ بازدید

 بسمه تعالي

 

 تکمیل موارد ذیل توسط مدرس در قالب فایل word مورد نیاز است.

 

1-شماره كد شناسايي (ID):

2-نام:

3-نام خانوادگي :

4-نام پدر :

5-سال تولد :

6-رشته تحصيلي :

7-گرايش رشته تحصيلي :

8-وضعيت تاهل :

9-آخرين مدرك تحصيلي :

10-محل اخذ مدرك تحصيلي :

11-وضعيت حكم حقوقي(عادي(ساير سازمانها)،هيئت علمي ساير دانشگاه ها،هيئت علمي جهاددانشگاهي) :

 12-نحوه همكاري با مركز(حق التدريس،تمام وقت،پاره وقت) :

13-پايه هيئت علمي(در صورت هيئت علمي بودن) :  

14-وضعيت شغلي(شاغل،بازنشسته) :

15-گروه تدريس(صنعت،مديريت و خدمات اجتماعي،هنر،عمومي و ….) :

16-سوابق آموزشي (سوابق تدريس):

17-سوابق پژوهشي (رساله ارشد و دكترا و ديگر كارهاي پژوهشي):  

18-سوابق اجرايي(سمتها و پست هاي سازماني):

19-نشاني ،تلفن تماس(منزل ،موبايل و محل كار) و نشاني پست الكترونيك :

منزل:  

محل كار:

 

بالا