معرفی رشته های مرکز

رشته های پیشین موجود در مرکز عبارتند بودند از:

الف: کاردانی پودمانی

1. نرم افزار کامپیوتر
2. فناوری اطلاعات
3. حسابداری دولتی
4. کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر
5. کاردانی پیوسته گرافیک

ب: کاردانی ترمی

6. حسابداری دولتی
7. فناوری اطلاعات

ج: کارشناسی پودمانی

8. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات

--------------------------

رشته های موجود در مرکز در حال حاضر عبارتند از:

الف: کاردانی ترمی

1. کاردانی حرفه ای حسابداری دولتی
2. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
3. کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده (IT)
4. کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر
5. کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری


ب: کارشناسی ترمی

6. مهندسی فناوری فناوری اطلاعات

7. مهندسی فناوری فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

8. مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

9. کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی

نمايه هاي اداري

آمار بازدید کنندگان

امروز5
دیروز9
هفته38
ماه144
کل60156

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی