رشته های موجود مرکز

--------------------------------------------------رشته های موجود-----------------------

دوره های کاردانی پودمانی:
1. نرم افزار کامپیوتر
2. فناوری اطلاعات
3. حسابداری دولتی
4. کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

دوره های کاردانی ترمی:
5. کاردانی حسابداری دولتی
6. کاردانی فناوری اطلاعات
7. کاردانی پیوسته گرافیک

دوره های کارشناسی پودمانی:
8. مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات

نمايه هاي اداري

آمار بازدید کنندگان

امروز2
دیروز12
هفته43
ماه329
کل60577

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی